سیاست ما

ما با آژانس های فروش خودرو قرارداد می بندیم و در وبسایت های راک ثبت می کنیم. ما تمام تلاش خود را درزمینه خدمات دهی مناسب انجام می دهیم.

شما در زمان خرید حتما با یک کارشناس جهت خرید مراجعه نمایید و کلیه قطعات و مدارک خودرو را حتما بررسی کنید. از عدم تصادف قبلی خودرو اطمینان حاصل نمایید. لازم به ذکر است که هر گونه ابهام و… را در قرارداد خرید خودرو مشخص کنید تا مشکل خاصی برای شما خریدار محترم پیش نیاید.

در صورت بروز مشکل می توانید به شکل قانونی با در دست داشتن مدرک خرید به مراجع قانونی مراجعه نمایید.

شرکت های راک